(via LIVE HYD: Hanoi Archdiocese Youth Day - Truyền hình trực tuyến các sự kiện Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội, GPTB 2013.)
LIVE: World Youth Day - Truyền hình các sự kiện Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới, JMJ Rio 2013 (GMG).  
(via LIVE: World Youth Day - Truyền hình các sự kiện Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới, JMJ Rio 2013 (GMG).)

______________

Đức Giáo Hoàng danh dự Bênêdictô XVI đã đề cập đến Đại Hội Giới Trẻ trong Bài Giảng của Ngài vào Thánh Lễ buổi sáng ngày 20/4/2005 (ngay ngày hôm sau khi được bầu chọn lên Ngôi Giáo Hoàng) như sau: “Tôi đặc biệt nghĩ đến GIỚI TRẺ, là những người đã được Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đặc biệt lưu tâm đối thoại với họ. Tôi gửi đến các bạn trẻ lòng âu yếm mến thương…” 

via: http://gxnamlo.org/jl/tin1/tn2/461-2013-wydlive.html

LIVE: World Youth Day - Truyền hình các sự kiện Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới, JMJ Rio 2013 (GMG).
(via LIVE: World Youth Day - Truyền hình các sự kiện Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới, JMJ Rio 2013 (GMG).)

______________

Đức Giáo Hoàng danh dự Bênêdictô XVI đã đề cập đến Đại Hội Giới Trẻ trong Bài Giảng của Ngài vào Thánh Lễ buổi sáng ngày 20/4/2005 (ngay ngày hôm sau khi được bầu chọn lên Ngôi Giáo Hoàng) như sau: “Tôi đặc biệt nghĩ đến GIỚI TRẺ, là những người đã được Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đặc biệt lưu tâm đối thoại với họ. Tôi gửi đến các bạn trẻ lòng âu yếm mến thương…”

via: http://gxnamlo.org/jl/tin1/tn2/461-2013-wydlive.html

Giáo xứ Nam Lỗ - Duyên Tục Dâng hoa Kính Đức Mẹ - Tuần chầu Gx Nam Lỗ 2013 (by giaoxunamlo)

(via HABEMUS PAPAM! We have a Pope! Chúng ta đã có Đức Giáo Hoàng!)
(via Giáo lý cộng đoàn hàng tuần - Năm Đức Tin cùng nhau học Giáo lý [Video])

Công tác chuẩn bị mừng kỷ niệm BCN Nhà thờ Nam Lỗ - giaoxunamlo on Blip

Những hình ảnh quang cảnh mừng kỷ niệm BCN XD Nhà thờ Nam Lỗ 2011 - giaoxunamlo on Blip

(via Những tập Hồi Ký của chị Nữ Tu Maria Lucia - Trái Tim Vô Nhiễm (Audio).)
(via Tam Nhật Thánh - Tuần Thánh - Đại lễ Phục Sinh tại quê hương Nam Lỗ 2012 [Video].)
(via Chúa Nhật Lễ Lá 2012, khởi đầu Tuần Thánh - Tuần Thương Khó, ngắm đứng [Video].)
(via Thư kêu gọi Bác Ái Mùa Chay giúp cháu Giuse Phạm Văn Tứ, họ giáo An Thái.)
Noel 2011 tại họ giáo Lác Trại - Đức Cha Phêrô thăm viếng mục vụ họ giáo Lác Trại.
 (Click via Noel 2011 tại họ giáo Lác Trại - Đức Cha Phêrô thăm viếng mục vụ họ giáo Lác Trại.)

Noel 2011 tại họ giáo Lác Trại - Đức Cha Phêrô thăm viếng mục vụ họ giáo Lác Trại.
(Click via Noel 2011 tại họ giáo Lác Trại - Đức Cha Phêrô thăm viếng mục vụ họ giáo Lác Trại.)